Thu 30th Mar 2017, 5:31 pm English 

  

手机直拨打国际长途 - 每分钟3便士起


适用手机

T-Mobile和Orange手机


使用步骤

(1) 拨接入号码(比如中国为290380)
(2) 拨目的地号码(比如中国大陆:0086XXXXXXXXX)常见问题与回答

问:使用你们的服务要满足什么条件?
答:要有T-MOBILE或ORANGE手机。

问:我的T-MOBILE手机是PAY AS YOU GO(预付款)的那种,也可以使用你们的服务吗?
答:可以。

问:你们的服务有时间限制吗?
答:没有。我们的服务一天24小时都可以使用。

问:打国际长途的确切费用是多少?
答:每分钟的确切费用见下面的费率和接入号码列表。比如,你用290380接入号码往中国打了2分钟的国际电话,产生的费用是6便士。

问:我如何交国际长途费呢?
答:你的国际长途费由你的手机公司直接从你的帐号里扣除。

问:我还要向你们交纳费用吗?
答:不要。我们只从你手机公司那里提取少量佣金。常用接入号码与通话费率
 

目的地

费率(每分钟便士)

接入号码

中国大陆

3p

290380

中国大陆手机

3p

290380

香港

3p

290380

香港手机

3p

290380

台湾

3p

290380

台湾手机

9p

290980

新加坡

3p

290380

新加坡手机

3p

290380

印尼

6p

290680

印尼手机

10p

291080

马来西亚

3p

290380

马来西亚手机

5p

290580

美国

3p

290380

美国手机

3p

290380

加拿大

3p

290380

加拿大手机

3p

290380

日本

3p

290380

日本手机

10p

291080

法国

3p

290380

法国手机

14p

291480

德国

3p

290380

德国手机

15p

291580

世界各地接入号码与通话费率
 

目的地

费率(每分钟便士)

接入号码

Afghanistan Landline

19

291980

Afghanistan Mobile

19

291980

Albania Landline

6

290680

Albania Mobile

20

292080

Algeria Landline

10

291080

Algeria Mobile

13

291380

American Samoa Landline

10

291080

American Samoa Mobile

10

291080

Andorra Landline

5

290580

Andorra Mobile

19

291980

Angola Landline

12

291280

Angola Mobile

15

291580

Anguilla Landline

14

291480

Anguilla Mobile

17

291780

Antigua and Barbuda Landline

12

291280

Antigua and Barbuda Mobile

12

291280

Argentina Landline

3

290380

Argentina Mobile

7

290780

Armenia Landline

9

290980

Armenia Mobile

15

291580

Aruba Landline

10

291080

Aruba Mobile

17

291780

Australia Landline

3

290380

Australia Mobile

10

291080

Austria Landline

4

290480

Austria Mobile

15

291580

Azerbaijan Landline

10

291080

Azerbaijan Mobile

16

291680

Azores Landline

3

290380

Azores Mobile

15

291580

Bahamas Landline

5

290580

Bahamas Mobile

5

290580

Bahrain Landline

6

290680

Bahrain Mobile

10

291080

Bangladesh Landline

4

290480

Bangladesh Mobile

6

290680

Barbados Landline

10

291080

Barbados Mobile

15

291580

Belarus Landline

17

291780

Belarus Mobile

18

291880

Belgium Landline

3

290380

Belgium Mobile

15

291580

Belize Landline

19

291980

Belize Mobile

19

291980

Benin Landline

13

291380

Benin Mobile

15

291580

Bermuda Landline

6

290680

Bermuda Mobile

6

290680

Bhutan Landline

11

291180

Bhutan Mobile

14

291480

Bolivia Landline

8

290880

Bolivia Mobile

12

291280

Bosnia and Herzegovina Landline

12

291280

Bosnia and Herzegovina Mobile

19

291980

Botswana Landline

9

290980

Botswana Mobile

16

291680

Brazil Landline

4

290480

Brazil Mobile

15

291580

Brunei Landline

6

290680

Brunei Mobile

6

290680

Bulgaria Landline

5

290580

Bulgaria Mobile

25

292580

Burkina Faso Landline

15

291580

Burkina Faso Mobile

15

291580

Burundi Landline

8

290880

Burundi Mobile

10

291080

Cambodia Landline

10

291080

Cambodia Mobile

10

291080

Cameroon Landline

12

291280

Cameroon Mobile

17

291780

Canada Landline

3

290380

Canada Mobile

3

290380

Canary Islands Landline

3

290380

Canary Islands Mobile

14

291480

Cape Verde Landline

19

291980

Cape Verde Mobile

19

291980

Cayman Islands Landline

10

291080

Cayman Islands Mobile

15

291580

Central African Republic Landline

25

292580

Central African Republic Mobile

25

292580

Chad Landline

14

291480

Chad Mobile

14

291480

Chatham Islands Landline

3

290380

Chatham Islands Mobile

3

290380

Chile Landline

3

290380

Chile Mobile

13

291380

China Landline

3

290380

China Mobile

3

290380

Cocos Islands Landline

6

290680

Cocos Islands Mobile

6

290680

Colombia Landline

5

290580

Colombia Mobile

9

290980

Comoros Landline

25

292580

Comoros Mobile

25

292580

Congo Dem Rep Landline

19

291980

Congo Dem Rep Landline

19

291980

Congo Dem Rep Mobile

19

291980

Congo Dem Rep Mobile

19

291980

Congo Landline

12

291280

Congo Mobile

12

291280

Costa Rica Landline

6

290680

Costa Rica Mobile

8

290880

Croatia Landline

4

290480

Croatia Mobile

14

291480

Cyprus North Landline

8

290880

Cyprus North Mobile

10

291080

Cyprus South Landline

3

290380

Cyprus South Mobile

6

290680

Czech Republic Landline

3

290380

Czech Republic Mobile

14

291480

Denmark Landline

3

290380

Denmark Mobile

15

291580

Djibouti Landline

25

292580

Djibouti Mobile

25

292580

Dominica Landline

12

291280

Dominica Mobile

17

291780

Dominican Republic Landline

6

290680

Dominican Republic Mobile

10

291080

Ecuador Landline

9

290980

Ecuador Mobile

17

291780

Egypt Landline

9

290980

Egypt Mobile

9

290980

El Salvador Landline

12

291280

El Salvador Mobile

14

291480

Equatorial Guinea Landline

19

291980

Equatorial Guinea Mobile

19

291980

Eritrea Landline

19

291980

Eritrea Mobile

19

291980

Estonia Landline

3

290380

Estonia Mobile

18

291880

Ethiopia Landline

16

291680

Ethiopia Mobile

19

291980

Faeroe Islands Landline

15

291580

Faeroe Islands Mobile

15

291580

Fiji Landline

19

291980

Fiji Mobile

19

291980

Finland Landline

5

290580

Finland Mobile

15

291580

France Landline

3

290380

France Mobile

14

291480

French Guiana Landline

8

290880

French Guiana Mobile

18

291880

French Polynesia Landline

25

292580

French Polynesia Mobile

25

292580

Gabon Landline

12

291280

Gabon Mobile

15

291580

Gambia Landline

25

292580

Gambia Mobile

25

292580

Georgia Landline

5

290580

Georgia Mobile

13

291380

Germany Landline

3

290380

Germany Mobile

15

291580

Ghana Landline

7

290780

Ghana Mobile

15

291580

Gibraltar Landline

6

290680

Gibraltar Mobile

20

292080

Greece Landline

3

290380

Greece Mobile

15

291580

Grenada Landline

13

291380

Grenada Mobile

19

291980

Guadeloupe Landline

5

290580

Guadeloupe Mobile

19

291980

Guam Landline

5

290580

Guam Mobile

5

290580

Guatemala Landline

13

291380

Guatemala Mobile

13

291380

Guinea Landline

15

291580

Guinea Mobile

15

291580

Guyana Landline

19

291980

Guyana Mobile

19

291980

Haiti Landline

15

291580

Haiti Mobile

19

291980

Honduras Landline

15

291580

Honduras Mobile

15

291580

Hong Kong Landline

3

290380

Hong Kong Mobile

3

290380

Hungary Landline

3

290380

Hungary Mobile

14

291480

Iceland Landline

3

290380

Iceland Mobile

15

291580

India Landline

4

290480

India Mobile

6

290680

Indonesia Landline

6

290680

Indonesia Mobile

10

291080

Iran Landline

10

291080

Iran Mobile

10

291080

Iraq Landline

6

290680

Iraq Mobile

10

291080

Ireland Landline

3

290380

Ireland Mobile

15

291580

Israel Landline

3

290380

Israel Mobile

10

291080

Italy Landline

3

290380

Italy Mobile

15

291580

Ivory Coast Landline

14

291480

Ivory Coast Mobile

14

291480

Jamaica Landline

8

290880

Jamaica Mobile

15

291580

Japan Landline

3

290380

Japan Mobile

10

291080

Jordan Landline

5

290580

Jordan Mobile

10

291080

Kazakhstan Landline

8

290880

Kazakhstan Mobile

14

291480

Kenya Landline

8

290880

Kenya Mobile

13

291380

Korea South Landline

3

290380

Korea South Mobile

6

290680

Kosovo Landline

7

290780

Kosovo Mobile

15

291580

Kuwait Landline

10

291080

Kuwait Mobile

10

291080

Kyrgyzstan Landline

13

291380

Kyrgyzstan Mobile

13

291380

Laos Landline

8

290880

Laos Mobile

8

290880

Latvia Landline

5

290580

Latvia Mobile

13

291380

Lebanon Landline

9

290980

Lebanon Mobile

15

291580

Lesotho Landline

14

291480

Lesotho Mobile

19

291980

Liberia Landline

25

292580

Liberia Mobile

19

291980

Libya Landline

17

291780

Libya Mobile

19

291980

Liechtenstein Landline

6

290680

Lithuania Landline

5

290580

Lithuania Mobile

14

291480

Luxembourg Landline

3

290380

Luxembourg Mobile

15

291580

Macao Landline

6

290680

Macao Mobile

6

290680

Macedonia Landline

6

290680

Macedonia Mobile

20

292080

Madagascar Landline

25

292580

Madagascar Mobile

25

292580

Malawi Landline

10

291080

Malawi Mobile

12

291280

Malaysia Landline

3

290380

Malaysia Mobile

5

290580

Maldives Landline

12

291280

Maldives Mobile

17

291780

Mali Landline

14

291480

Mali Mobile

19

291980

Malta Landline

6

290680

Malta Mobile

19

291980

Marshall Islands Landline

25

292580

Marshall Islands Mobile

25

292580

Martinique Landline

5

290580

Martinique Mobile

20

292080

Mauritania Landline

15

291580

Mauritania Mobile

15

291580

Mauritius Landline

14

291480

Mauritius Mobile

14

291480

Mexico Landline

7

290780

Mexico Mobile

15

291580

Micronesia Landline

17

291780

Micronesia Mobile

17

291780

Moldova Landline

13

291380

Moldova Mobile

15

291580

Monaco Landline

5

290580

Monaco Mobile

20

292080

Mongolia Landline

10

291080

Mongolia Mobile

12

291280

Montenegro Landline

11

291180

Montenegro Mobile

25

292580

Montserrat Landline

14

291480

Montserrat Mobile

14

291480

Morocco Landline

14

291480

Morocco Mobile

25

292580

Mozambique Landline

10

291080

Mozambique Mobile

15

291580

Myanmar Landline

25

292580

Myanmar Mobile

25

292580

Namibia Landline

10

291080

Namibia Mobile

19

291980

Nepal Landline

15

291580

Nepal Mobile

15

291580

Netherlands Antilles Landline

10

291080

Netherlands Antilles Mobile

15

291580

Netherlands Landline

3

290380

Netherlands Mobile

15

291580

New Caledonia Landline

19

291980

New Caledonia Mobile

19

291980

New Zealand Landline

3

290380

New Zealand Mobile

13

291380

Nicaragua Landline

15

291580

Nicaragua Mobile

19

291980

Niger Landline

13

291380

Niger Mobile

15

291580

Nigeria Landline

10

291080

Nigeria Mobile

10

291080

Northern Marianas Landline

6

290680

Northern Marianas Mobile

6

290680

Norway Landline

3

290380

Norway Mobile

15

291580

Oman Landline

15

291580

Oman Mobile

15

291580

Pakistan Landline

8

290880

Pakistan Mobile

8

290880

Palestine Landline

17

291780

Palestine Mobile

17

291780

Panama Landline

6

290680

Panama Mobile

12

291280

Paraguay Landline

9

290980

Paraguay Mobile

9

290980

Peru Landline

3

290380

Peru Mobile

15

291580

Philippines Landline

11

291180

Philippines Mobile

12

291280

Poland Landline

3

290380

Poland Mobile

9

290980

Portugal Landline

3

290380

Portugal Mobile

15

291580

Puerto Rico Landline

4

290480

Puerto Rico Mobile

4

290480

Qatar Landline

15

291580

Qatar Mobile

15

291580

Reunion Landline

6

290680

Reunion Mobile

19

291980

Romania Landline

3

290380

Romania Mobile

10

291080

Russia Landline

5

290580

Russia Mobile

5

290580

Rwanda Landline

13

291380

Rwanda Mobile

13

291380

San Marino Landline

5

290580

San Marino Mobile

7

290780

Saudi Arabia Landline

9

290980

Saudi Arabia Mobile

14

291480

Senegal Landline

12

291280

Senegal Mobile

16

291680

Serbia Landline

7

290780

Serbia Mobile

15

291580

Seychelles Landline

10

291080

Seychelles Mobile

10

291080

Sierra Leone Landline

25

292580

Sierra Leone Mobile

25

292580

Singapore Landline

3

290380

Singapore Mobile

3

290380

Slovakia Landline

3

290380

Slovakia Mobile

15

291580

Slovenia Landline

4

290480

Slovenia Mobile

25

292580

South Africa Landline

5

290580

South Africa Mobile

13

291380

Spain Landline

3

290380

Spain Mobile

14

291480

Sri Lanka Landline

10

291080

Sri Lanka Mobile

10

291080

St Kitts and Nevis Landline

12

291280

St Kitts and Nevis Mobile

18

291880

St Lucia Landline

12

291280

St Lucia Mobile

15

291580

St Pierre and Miquelon Landline

15

291580

St Pierre and Miquelon Mobile

17

291780

St Vincent and Grenadines Landline

18

291880

St Vincent and Grenadines Mobile

18

291880

Sudan Landline

14

291480

Sudan Mobile

14

291480

Suriname Landline

15

291580

Suriname Mobile

15

291580

Swaziland Landline

10

291080

Swaziland Mobile

15

291580

Sweden Landline

3

290380

Sweden Mobile

15

291580

Switzerland Landline

3

290380

Switzerland Mobile

19

291980

Syria Landline

15

291580

Syria Mobile

15

291580

Taiwan Landline

3

290380

Taiwan Mobile

9

290980

Tajikistan Landline

10

291080

Tajikistan Mobile

10

291080

Tanzania Landline

10

291080

Tanzania Mobile

12

291280

Thailand Landline

3

290380

Thailand Mobile

3

290380

Togo Landline

25

292580

Togo Mobile

25

292580

Tonga Landline

25

292580

Tonga Mobile

25

292580

Trinidad and Tobago Landline

9

290980

Trinidad and Tobago Mobile

9

290980

Tunisia Landline

15

291580

Tunisia Mobile

25

292580

Turkey Landline

4

290480

Turkey Mobile

13

291380

Turkmenistan Landline

12

291280

Turkmenistan Mobile

12

291280

Turks and Caicos Islands Landline

12

291280

Turks and Caicos Islands Mobile

17

291780

Uganda Landline

10

291080

Uganda Mobile

10

291080

Ukraine Landline

10

291080

Ukraine Mobile

10

291080

United Arab Emirates Landline

13

291380

United Arab Emirates Mobile

13

291380

Uruguay Landline

7

290780

Uruguay Mobile

15

291580

USA Landline

3

290380

USA Mobile

3

290380

Uzbekistan Landline

8

290880

Uzbekistan Mobile

10

291080

Venezuela Landline

3

290380

Venezuela Mobile

15

291580

Vietnam Landline

7

290780

Vietnam Mobile

8

290880

Virgin Islands UK Landline

15

291580

Virgin Islands UK Mobile

15

291580

Virgin Islands USA Landline

5

290580

Virgin Islands USA Mobile

5

290580

Western Samoa Landline

25

292580

Yemen Landline

14

291480

Yemen Mobile

14

291480

Zambia Landline

6

290680

Zambia Mobile

14

291480

Zimbabwe Landline

7

290780

Zimbabwe Mobile

25

292580联系我们

如有疑问或要报告线路问题,请用以下方法与我们联系:

  1. 电邮
  2. 电话:0844 493 8858 (11:00am to 11:00pm, 每周七日)
  3. 传真:0844 555 2016
  4. 信件:LinksToChina Ltd, 44/45 Viaduct Road, Chelmsford, CM1 1TSTerms and Conditions

Copyright © 2001-2017 CallnSave.biz